Showing posts with the label templeShow all
Bali | Kolam Suci di Pura Tirta Empul @ Tampak Siring
 Pulau Pinang | Reclining Buddha at Wat Chayamangkalaram
Thailand | Wat Bang Kung Yang Unik Di Amphawa
Thailand | A visit to Wat Prayun in Bangkok
Wat Pho | The Reclining Buddha In Bangkok, Thailand