Ilmuan Islam- Ibn Qayyim 1292MMenghuraikan falsafah ekonomi Islam. Beliau banyak membincangkan konsep kekayaan dan kemiskinan, ekonomi dan zakat, konsep faedah, riba al-fadi dan riba an-nasiiah, dan mekanisma pasaran.

Nama asalnya ialah Shams al_din Abu 'Abd Allah Muhammad bin Abu Bakr bin Sa'ad. Antara bidang pengajian yang dipelajari daripada mereka ialah tafsir al-quran, hadith, usul fiqh dan fiqh. Kesungguhan dan ketekunan Ibn Qayyim mempelajari ilmu dalam pelbagai bidang akhirnya menjadikan beliau terkenal sebagai seorang tokoh dalam bidang fiqh, usul fiqh, tafsir, bahasa Arab, ilmu kalam dan hadith.

Post a Comment

0 Comments