Ilmuan Islam- Al Battani 850-929M
Confirmed trip
Budak hitam masuk asrama
Ilmuan Islam- jabir Ibn Hayyan 750-803M
Beautiful gathering
Sendiri buat tak sedor