Ilmuan Islam- Ibn Khaldun 732H

Tags

Nama sebenarnya ialah Wali al_din Abd al-Rahman bin Muhammad bin abu Bakar Muhammad bin al-Hassan lahir di Tunis.  Ibn Khaldun mendapat pendidikan dalam pelbagai ilmu Islam seperti al-quran, al-hadith, perundangan Islam, kesusasteraan, falsafah, bahasa dan mantik.

Antara gurunya ialah Muhammad Ibrahim al-Abili, Abu Abd Allah al-Jayyani, Abd Allah Muhammad bin Abd al-Salam. Karyanya masih lagi relevan dengan masalah ekonomi semasa. Antaranya beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilah (al adl), berusaha keras, kerjasama, kesederhanaan dan kesamarataan.

I appreciate your comment so let s say something
EmoticonEmoticon

Artikel Terbaru

Google+ Followers

Followers

Ping Blog

Blogged.my

Blogged.my

blogr.my

Auto Ping

Ping your blog, website, or RSS feed for Free