Ilmuan Islam- Al Biruni 973-1050MBeliau adalah orang yang pertama meletakkan asas kepada trigonometri moden. Al Biruni merupakan ahli falsafah, ahli geografi, astronomi, fizik dan ahli matematik. Selama 600 tahun sebelum Galgeo, Al Biruni telah membincangkan teori putaran bumi tanpa paksinya yang tersendiri. Al Biruni juga telah menggunakan kaedah matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia.

Post a Comment

0 Comments